گروه سرود دبستان آیت الله کاشانی

اجرایی بسیار زیبا از گروه سرود دانش آموزان دبستان آیت الله کاشانی در سومین همایش تربیتی والدین توسط استاد و مربی توانمند فیض اللهی

                                                                                            

افتخارات فرهنگی و هنری

...